Language Bridge
Norvēģu valoda

NODARBĪBAS GRUPĀS:

NORVĒĢU  VALODAS KURSI ”PROFESIONĀLIE”. Balstoties tieši uz jūsu uzņēmuma vajadzībām , vēlmēm un mērķiem, izstrādāsim individuālu apmācību programmu.

NORVĒĢU VALODAS KURSI " POPULĀRIE": piemēroti visiem. Balstoties uz esošajām valodas zināšanām un apguves mērķiem,darbinieki tiks sadalīti pa grupām, tiks izstrādāta mācību programma un nodarbībās aktīvi mācoties iegūsim/ pilnveidosim vispārējās un lietiškās norvēģu valodas zināšanas.

ĪSIE KURSI: piemēroti tiem, kam ir jau nelielas vai viduvējas valodas zināšanas, bet trūkst pārliecības par savām komunikācijās spējām svešvalodā. Nodarbībās aktīvi praktizēsim valodu specifiskās un noderīgās tēmās un kopā pārvarēsim valodas barjeru.

  • Efektīva e-sarakste –epastu veidi, struktūra un paraugi + praktisks treniņš;
  • Lietišķa saruna darba vajadzībām -praktisks treniņš sarunas uzsākšanai un uzturēšanai par dažādām tēmām, noderīgas un mūsdienīgas frāzes;
  • Dalība sapulcēs – praktisks treniņš sapulces  organizēšanā, dalībā un vadīšanā, noderīgas frāzes.
  • Telefonsarunas- sarunas uzsākšana, ziņas atstāšana, tikšanās sarunāšana/atcelšana / pārcelšana utml +  praktisks treniņš

Nodarbības vadām gan pie klientiem darba vietās, gan pie mums mācību centrā, vienojoties par laiku un intensitāti.

INDIVIDUĀLAS NODARBĪBAS

Piemērotas dažādiem darbiniekiem, jo īpaši vadītājiem. Balstoties uz esošajām norvēģu valodas zināšanām un valodas prasmju vajadzībām, tiks izstrādāta mācību programma un noteikts nepieciešamais nodarbību skaits valodas apguvei.Nodarbības notiks darbiniekam ērtā laikā( pirms/ pēc darba vai darba laikā ) un vietā ( pie mums Bērzaunes ielā 6a vai jūsu uzņēmuma telpās).